- Đây là một trong 50 chủ đề thông dụng của chương trình các bạn phải tự học ở nhà. 
- Chương trình áp dụng công nghệ F-Card,Live Transcription  Tài liệu được biên dịch song ngữ Anh-Việt vì vậy việc tự học ở nhà trở nên đơn giản và thú vị
- Trên lớp sẽ luyện tập lại các bài học để các bạn ứng dụng kiến thức đã học kết hợp việc học ngữ pháp, các mẹo làm bài và luyện đề.
 - Chương trình được nghiên cứu và xây dựng giúp bạn đạt được kết quả trong thời gian ngắn nhất.

DEMO - Mẫu bài 01: CONTRACT

F-CARD 
( Tạo tương tác, phản xạ, chơi game ghi nhớ các từ vựng trọng điểm trong bài thi TOEIC và nghe đúng chuẩn: Klick vào từ sẽ đọc phát âm chuẩn, nghĩa tiếng việt, đặt câu và kết hợp các game việc học trở lên thú vị )
LIVE TRANSCRIPTION
( Luyện nghe cả cụm từ, các ngữ cảnh, tình huống các chủ đề trọng điểm trong bài thi TOEIC, áp dụng công nghệ Live Transcription giúp bạn có thể nghe lặp đi lặp lại một câu: Klick vào một câu bạn muốn nghe lại, VIdeo sẽ lặp lại phát âm đúng câu đó )

CONVERSATION ( Book )
( Hội thoại được dịch song ngữ ANH - VIỆT giúp các bạn có thể dễ hiểu hơn kết hợp với công nghệ Live Transcription ở trên để nghe hiểu từng câu đúng chuản )


CONVERSATION 1: CONTRACT

 

(M): Do you think we will ever resolve our difficulties with the computer company? They keep charging us for extra services that they haven't provided.

 

(W): They've assured me several times that they will correct our bills, but they haven't done it yet.

 

(M): Last month they charged us for repair services that we never ordered. Maybe we should cancel their services now and find another provider.

 

 

(W): No, we signed an agreement to use their services for only a year. There's just two motnhs left on that contract, then we can sign with a different company.

HỘI THOẠI 1: HỢP ĐỒNG

 

(M): Cậu có nghĩ chúng ta nên giải quyết mấy vấn đề khó khăn với bên công ty máy tính không? Họ cứ liên tục thu thêm phí dịch vụ mà họ chưa bao giờ cung cấp cho chúng ta.

 

(W): Họ cam đoan với mình rất nhiều lần là họ sẽ sửa lại hóa đơn, nhưng chưa thấy họ làm gì cả.

 

(M): Tháng trước họ vừa thu của chúng ta phí dịch vụ sửa chữa mà chúng ta không yêu cầu. Có lẽ chúng ta nên hủy bỏ dịch vụ của họ và đi tìm nhà cung cấp khác.

 

(W): Không được, chúng ta đã ký hợp đồng sẽ dùng dịch vụ của họ trong vòng một năm rồi. Còn hai tháng nữa là hết hạn hợp đồng, rồi sau đó chúng ta sẽ ký kết với một công ty khác.

 

 

F-COMMENT
( Ghi nhớ từ vựng, trao đổi, chia sẻ kiến thức liên quan tới bài học , hỏi đáp và giao lưu kết bạn )VOCABULARY  ( Book )
( Các từ vựng trọng điểm được giải thích bằng cả tiếng ANHvà tiếng VIỆT bao gồm cả phiên âm và ví dụ giúp bạn tiết kiệm thời gian tra từ điển, kết hợp với F-Card để nghe chuẩn phát âm từng từ)